ขนาดตัวอักษร |    
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
หน่วยงานระดับกรม
พบ 5 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
สถิติรถขัดข้องรายเดือน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มิถุนายน 2565  
csv api
อุบัติเหตุบนทางพิเศษ อุบัติเหตุร้ายแรง รถชน ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 มิถุนายน 2565  
csv api
ข้อมูลรถขัดข้องบนทางพิเศษ เช่น รถขัดข้อง รถเสีย น้ำมันหมด ยางแตก เป็นต้น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 มิถุนายน 2565  
csv api
สถิติการเกิดอุบัติเหตุรายเดือน ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 มิถุนายน 2565  
csv api
จุดให้บริการผู้ใช้ทางพิเศษ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
csv