ขนาดตัวอักษร |    
กรมพลศึกษา
กรมพลศึกษา
พบ 4 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลสนามกีฬาในประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
csv url xlsx
ข้อมูลบุคลากรการกีฬา ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรของกรมพลศึกษา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
csv xlsx url
ข้อมูลนักกีฬา ที่เข้าร่วมการแข่งขันของกรมพลศึกษา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
csv xlsx url
ข้อมูลคลินิกการกีฬา ของกรมพลศึกษา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx csv