ขนาดตัวอักษร |    
กรมบังคับคดี
หน่วยงานระดับกรม
พบ 1 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
หมายบังคับคดี หมายถึง หมายที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษายื่นคำขอต่อศาลเพื่อให้มีการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 8 มิถุนายน 2565  
csv