สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 2 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
เป็นการแสดงข้อมูลสถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปรียบเทียบอัตราส่วนระหว่างการรับแจ้งและการจับกุม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 มิถุนายน 2566  
pdf xls
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ถวายความปลอดภัยส􀄞ำหรับองค์พระมหากษัตริย์พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 มิถุนายน 2566  
pdf