การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างคนหายและคนนิรนาม - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
facebook   twiter

การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างคนหายและคนนิรนาม

การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างคนหายและคนนิรนาม จากอายุและสถานที่ที่พบ/หาย เพื่อเพิ่มโอกาสในการปิดเคสแต่ละราย เพื่อสามารถนำไปกำหนดนโยบายเพื่อให้การช่วยเหลือและป้องกันคนหายและคนนิรนาม

 

ผลงานจากโครงการ DIGI DATA CAMP
ทีม Nitivit Prompt+
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ลิงค์บทความ https://digi.data.go.th/showcase/the-relationship-between-the-missing-and-the-anonymous/

ลิงค์ชุดข้อมูล https://public.tableau.com/app/profile/digi.thailand/viz/NitivitPromptDIGIDataCamp/Dashboard1?publish=yes