ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมการศาสนา
facebook   twiter

ข้อมูลศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม)

โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ) เป็นโครงการที่สำคัญในการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่ เป็นศูนย์รวมของการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา (เรียนธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก) เปิดเรียนวิชาเสริมตามศักยภาพของชุมชน เป็นแหล่งจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

Data source cannot be displayed.
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล b9c547f5-1de3-45ff-a412-16a3303486d5
คำสำคัญ ฝึกอบรม ศพอ ศึกษา ศูนย์ ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์ศึกษา อบรม เด็ก เด็กและเยาวชน
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 7 กรกฎาคม 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 7 มิถุนายน 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายคุณธรรมจริธรรม สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
อีเมลผู้ติดต่อ catalog@dra.mail.go.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
แหล่งที่มา ข้อมูลศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ , สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
รูปแบบการเก็บข้อมูล
 • CSV
 • XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://bsc.dra.go.th/
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2024-06-06
วันที่เผยแพร่ชุดข้อมูล 2024-06-06
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
  ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนองค์กรไม่แสวงหากำไร (NPOs) ที่เข้าร่วมอบรมเรื่อง AML/CFT/CPF 1. องค์กรไม่แสวงหากำไร หมายถึง นิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย...
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 มิถุนายน 2567  
  csv
  จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมเรื่อง AML/CFT/CPF 1. องค์กรไม่แสวงหากำไร หมายถึง นิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย...
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 มิถุนายน 2567  
  csv
  โลจิสติกส์ หมายถึง กระบวนการทำงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การดำเนินการ และการควบคุมการทำงานขององค์กร...
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
  csv xlsx