ขนาดตัวอักษร |    
ศูนย์เฝ้าระวังในสถานศึกษา /ศูนย์เฝ้าระวังนอกสถานศึกษา จังหวัดอ่างทอง พ.ศ.2563
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง
facebook   twiter

จำนวน 41 แห่ง แยกเป็นรายอำเภอ

Data source cannot be displayed.
ศูนย์เฝ้าระวังในสถานศึกษา /ศูนย์เฝ้าระวังนอกสถานศึกษา จังหวัดอ่างทอง พ.ศ.2563
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 46d8942e-55b2-47b3-b1da-06ca9b2eadc7
กลุ่มชุดข้อมูล การศึกษา
คำสำคัญ เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 25 มกราคม 2564
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ นายสถาพร สังข์รุ่ง
อีเมลผู้ติดต่อ angthongcul@gmail.com
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง