ปริมาณการเดินทางบนทางหลวง - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ปริมาณการเดินทางบนทางหลวง
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมทางหลวง
facebook   twiter

ปริมาณรถที่เดินทางผ่านจุดสำรวจบนทางหลวง คัน-กิโลเมตร หมายถึง หน่วยวัดของปริมาณการเดินทางบนทางหลวง

Data source cannot be displayed.
ปริมาณการเดินทางบนทางหลวง
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 0fe3a254-e88f-49a5-a6fa-f9ca9f7b6f51
คำสำคัญ การเดินทาง คมนาคม ทางหลวง ปริมาณ ปริมาณการเดินทาง
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 21 กรกฎาคม 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 12 มิถุนายน 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง
อีเมลผู้ติดต่อ konsucha.pansiri@gmail.com
วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา สำรวจปริมาณการเดินทางบนทางหลวง
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2024-03-05
วันที่เผยแพร่ชุดข้อมูล 2024-03-05
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2560
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2566
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
ภูมิภาค, สำนักงานทางหลวง, แขวงทางหลวง, จังหวัด
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) คัน-กิโลเมตร
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไม่ทราบ
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) VK= AADT*ระยะทาง*365 VK: ปริมาณการเดินทางบนทางหลวง AADT: ปริมาณการจราจรบนทางหลวงโดยเฉลี่ยต่อปี ระยะทาง: ระยะทางของสายทางตอนควบคุม
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ปริมาณ มูลค่า การนำเข้า การส่งออกสินค้าประมง ของไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มิถุนายน 2567  
csv
ปริมาณขยะที่ได้รับการกำจัดโดยเฉลี่ย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
จำนวนปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดต่อเดือน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv