พื้นที่ปลูกไผ่ในจังหวัดชลบุรี - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พื้นที่ปลูกไผ่ในจังหวัดชลบุรี
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานจังหวัดชลบุรี
facebook   twiter

พื้นที่ปลูกไผ่ในจังหวัดชลบุรี

Data source cannot be displayed.
พื้นที่ปลูกไผ่ในจังหวัดชลบุรี
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล bd572c3f-2e7f-4820-b5c9-00911e01e399
คำสำคัญ พืชเศรษฐกิจ พื้นที่ปลููก ไผ่
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 4 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 12 มิถุนายน 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มสารสนเทศการเกษตร
อีเมลผู้ติดต่อ saraban_cbi@opsmoac.go.th
วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อำเภอ
แหล่งที่มา รายงานประจำปี 2565 ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
รูปแบบการเก็บข้อมูล
 • CSV
 • XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ภาษาที่ใช้ ไทย
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
  ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  ไผ่ในสวนสมเด็จฯ
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
  url
  ผลิตผลพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน 2559-2566
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
  json
  ข้อมูลการรวบรวมมูลค่าพืชเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบด้วย ข้าว,ยางพารา,อ้อย,มันสำปะหลัง,ปาล์มน้ำมัน (แสดงข้อมูลรายประเภทสหกรณ์) 2559-2566
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
  json