ลานกีฬาเขตบางบอน - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ลานกีฬาเขตบางบอน
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ลานกีฬาเขตบางบอน

Data source cannot be displayed.
ลานกีฬาเขตบางบอน
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล f6363389-1e1e-4853-8f6d-385efafc0c24
คำสำคัญ ชื่อลานกีฬา
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 4 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 7 กันยายน 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ สุภาวดี เพ็ชรชนะ
อีเมลผู้ติดต่อ rongtukibangbon@gmail.com
วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ตามเวลาจริง
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
ภาษาที่ใช้
    ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
    ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
    ข้อมูลลานกีฬาในพื้นที่เขตบางนา
    วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 เมษายน 2567  
    csv