ข้อมูลคุณภาพน้ำจากจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ (แม่น้ำเจ้าพระยา) - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลคุณภาพน้ำจากจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ (แม่น้ำเจ้าพระยา)
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมควบคุมมลพิษ
facebook   twiter

ข้อมูลคุณภาพน้ำรายครึ่งชั่วโมง จำแนกรายสถานี (กรมควบคุมมลพิษทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายครึ่งชั่วโมงจากจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ จากระบบรายงานข้อมูลสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งกรมควบคุมมลพิษนำมาจัดทำรายงานเป็นรายปี)

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลคุณภาพน้ำจากจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ (แม่น้ำเจ้าพระยา)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล c9ca2c69-5fee-42cc-ae67-4a30b6964fb4
คำสำคัญ ข้อมูลสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ความเป็นกรด-ด่าง คุณภาพน้ำ ค่าความนำไฟฟ้า จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ จุดวัดคุณภาพน้ำ ปริมาณออกซิเจนละลาย พารามิเตอร์คุณภาพน้ำ รายงานคุณภาพน้ำ อุณหภูมิ แม่น้ำเจ้าพระยา
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 12 ธันวาคม 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 12 พฤษภาคม 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ ส่วนแหล่งน้ำจืด กองจัดการคุณภาพน้ำ
อีเมลผู้ติดต่อ eis.pcd@gmail.com
วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ จากระบบรายงานข้อมูลสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • CSV
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL ข้อมูลเพิ่มเติม http://iwis.pcd.go.th/officer/document/download/174/174.pdf
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2024-03-25
วันที่เผยแพร่ชุดข้อมูล 2024-03-25
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2558
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2566
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
สถานี
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ค่าพารามิเตอร์คุณภาพน้ำ 1. pH (ไม่มีหน่วย) 2. DO (มิลลิกรัมต่อลิตร : mg/l) 3. EC (ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร : uS/cm) 4. Temperature (องศาเซลเซียส : °C) 5. Salinity (กรัมต่อลิตร : g/l)
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
สถิติทางการ ไม่ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดรายเดือนของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ที่ผ่านการวิเคราะห์จากข้อมูลรายสถานี โดยใช้วิธีการทางสถิติ โดยใช้หน่วยวัดเป็น องศาเซลเซียส ( ํC)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยารายชั่วโมง สถานีวัดบ้านแป้ง วัดโพธิ์แตงเหนือ สำแล วัดมะขาม สะพานพระนั่งเกล้า สะพานพระพุทธยอดฟ้า คลองลัดโพธิ์ การท่าเรือ โรงไฟฟ้าพระนครใต้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
api pdf csv
ข้อมูลสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูง ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผ่านสถานีตรวจวัดอากาศที่ติดตั้งในพื้นที่ปฏิบัติการ และปรับปรุงชุดข้อมูลโดย OpenWeatherMap.org ที่มี API...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
url csv