ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลจำนวนสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ในประเทศไทย
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมประมง
facebook   twiter

เป็นข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ในประเทศไทย ข้อมูล ณ ปี 2563 ประกอบด้วย จระเข้น้ำจืด (Crocodylus siamensis) จระเข้น้ำเค็ม (Crocodylus porosus) จระเข้ลูกผสม (C. siamensis x C. porosus) ปลาตะพัด (Scleropages formosus) ตะพาบ (Amyda cartilaginea) ปลาเสือตอ (Datnioides pulcher) ปลาหมูอารีย์ (Botia sidthimunkii) ปลากระเบนเจ้าพระยา (Himantura chaophraya) กบทูด/เขียดแลว (Limnonectes blythii)

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลจำนวนสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ในประเทศไทย
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล f418f472-22b7-4845-9cbd-0dcbb5cb2ef8
คำสำคัญ Business trade and services Official Statistics การค้าและการบริการ ประเทศไทย สถานประกอบการ สถิติทางการ สถิติธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ สธ. สัตว์ป่า สัตว์ป่าคุ้มครอง สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ เพาะพันธุ์
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 2 สิงหาคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 2 สิงหาคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ กรมประมง กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ กลุ่มคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ำตามอนุสัญญา
อีเมลผู้ติดต่อ citesdof@yahoo.com
วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
แหล่งที่มา กรมประมง กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ กลุ่มคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ำตามอนุสัญญา
รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
ประเภทสัตว์น้ำ
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ประเภทหน้ากาก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 ตุลาคม 2565  
csv xlsx
กรอบคุณธรรม กลุ่มตรวจสอบภายใน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กันยายน 2565  
pdf
กฎบัตรการตรวจสอบภายในของ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กันยายน 2565  
pdf