จำนวนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์จากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
จำนวนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์จากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

จำนวนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ที่ได้รับแจ้งจากประชาชน ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

Data source cannot be displayed.
จำนวนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์จากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 5f54bdf7-31ca-4587-b8f1-13f089255761
คำสำคัญ ร้องเรียน เรื่องร้องเรียน
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 4 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 7 กันยายน 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มงานตรวจสอบ ติดตามและประมวลผล
อีเมลผู้ติดต่อ saraban.gbs@bangkok.go.th
วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไตรมาส
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
แหล่งที่มา ส่วนเรื่องราวร้องทุกข์
รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล โดยอิสระ
ภาษาที่ใช้ อังกฤษ
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
  ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติงานในการจัดการเรื่องร้องเรียน
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 พฤศจิกายน 2566  
  pdf jpeg
  เรื่องร้องเรียนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง จังหวัด ประเภทข้อมูล ประเด็นเรื่อง วันที่รับเรื่อง ช่องทางรับเรื่อง กองที่รับผิดชอบ...
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 พฤศจิกายน 2566  
  csv
  ข้อมูลงานบริการกระทรวงยุติธรรม
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ตุลาคม 2566  
  csv xlsx json