กรอบตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
กรอบตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

สรุปข้อมูลกรอบตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประกอบด้วยข้อมูลชื่อตำแหน่ง ประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง จำนวน ในภาพรวมของแต่ละหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

Data source cannot be displayed.
กรอบตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล f101a57b-bf24-448f-a64c-9865e29e980a
คำสำคัญ กรอบตำแหน่ง ชื่อตำแหน่ง ประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง อัตรากำลัง
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 12 ตุลาคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 1 มีนาคม 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ นางสาวชิดชนก ชูนุช
อีเมลผู้ติดต่อ chitchanokcn7@gmail.com
วัตถุประสงค์ อื่นๆ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ตามเวลาจริง
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อื่นๆ
หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
แหล่งที่มา กลุ่มงานตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานคร ส่วนระบบตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กองอัตรากำลัง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2022-04-28
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2022-08-25
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง