ขนาดตัวอักษร |    
data_rel
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ข้อมูลศาสนสถาน ในพื้นที่เขตลาดกระบัง

Data source cannot be displayed.
data_rel
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล f9ec86ed-a90e-43c3-8a16-7b429338fe1e
คำสำคัญ มัสยิด วัด ศาสนสถาน
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 12 ตุลาคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 25 มกราคม 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักงานเขตลาดกระบัง
อีเมลผู้ติดต่อ latkrabang@bangkok.go.th
วัตถุประสงค์
 • เพื่อการให้บริการประชาชน
 • พันธกิจหน่วยงาน
 • อื่นๆ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตลาดกระบัง
รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
ภาษาที่ใช้
  วันที่เริ่มต้นสร้าง 2022-08-31
  วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2022-08-31
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
  ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลจำนวนศาสนสถานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2566  
  csv
  ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับศิลปะ วัฒนธรรมและบันเทิง ,งานเทศกาลต่างๆ เพื่อช่วยสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศไทย
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มกราคม 2566  
  csv xlsx
  แผนผังแสดงการดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่พักสงฆ์
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
  pdf