<dataset> - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
<dataset>
คะแนนความนิยม
องค์กร : ศูนย์ข้อมลข่าวสารประชาสัมพันธ์ สถานีตำรวจภูธรนครชัยศรี
facebook   twiter

ประกาศเสนอราคาขาดทอดตลาด รื้อถอนอาคาร ใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 483244a1-e09a-4221-80eb-57cba7f5d5a5
คำสำคัญ ก่อสร้าง ข้อมูลพิกัด ปรับปรุง เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 18 ตุลาคม 2564
วันที่ปรับปรุง metadata 18 ตุลาคม 2564
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อผู้รับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่เกี่ยวกับเครื่องฟอกอากาศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2567  
csv xlsx
(มอก.) รายชื่อผู้ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่เกี่ยวกับภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2567  
csv xlsx