ชุดข้อมูลพิกัดที่ตั้งและคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ชุดข้อมูลพิกัดที่ตั้งและคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
facebook   twiter

แผนความถี่วิทยุ พิกัดที่ตั้ง และคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม

Data source cannot be displayed.
ชุดข้อมูลพิกัดที่ตั้งและคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 45c9c5bb-e8f3-4710-b8b7-0b770832d327
คำสำคัญ FM radio station FM spectrum planning location technical spec คุณลักษณะทางเทคนิค พิกัดที่ตั้ง รายชื่อ สถานีวิทยุเอฟเอ็ม แผนความถี่วิทยุเอฟเอ็ม
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 7 สิงหาคม 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 7 มิถุนายน 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)
อีเมลผู้ติดต่อ bc.standard@nbtc.go.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ พิกัด
แหล่งที่มา ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ฉบับลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • JSON
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล เปิดเผยต่อสาธารณะ (ข้อมูลทั่วไปที่ไม่ลับหรือไม่อ่อนไหว สามารถเปิดเผยให้แก่สาธารณชนได้)
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2022-08-22
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2023-07-18
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ทำเนียบรายชื่อ ผู้ได้รับรางวัล "แสงดาว" บุคคลต้นแบบความดีของกรมป่าไม้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
url
ทำเนียบรายชื่อ คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป่าไม้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
url
ทำเนียบรายชื่อ ผู้ได้รับรางวัล "เพชรจรัสแสง" บุคคลต้นแบบ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
text ,  html