ข้อมูลค่าธรรมเนียม - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลค่าธรรมเนียม
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ข้อมูลการจัดเก็บขยะ

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลค่าธรรมเนียม
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล f2fa2758-900e-48b0-b4c2-19ea06d7f743
คำสำคัญ ขยะ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 4 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 7 กันยายน 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลหลากหลายประเภท
ชื่อผู้ติดต่อ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
อีเมลผู้ติดต่อ neng.bma@gmail.com
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) เดือน
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อำเภอ
แหล่งที่มา ฝ่ายรักษาฯ
รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่จำกัด
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ อื่นๆ
สถานประกอบการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ครัวเรือน/ครอบครัว
URL ข้อมูลเพิ่มเติม http://one.bangkok.go.th/bma5.2/
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2022-01-04
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2022-03-10
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ปริมาณขยะที่ได้รับการกำจัดโดยเฉลี่ย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
จำนวน อปท. ที่นำขยะมากำจัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
จำนวนปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดต่อเดือน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv