ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตการปกครอง - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตการปกครอง
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตการปกครอง

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตการปกครอง
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล f7b00c36-d212-4e95-912c-b29b72074d7d
คำสำคัญ แหล่งท่องเที่ยว
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 4 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 7 กันยายน 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ ฝ่ายพัมนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตคลองเตย
อีเมลผู้ติดต่อ khlongtoei.district@gmail.com
วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อำเภอ
แหล่งที่มา ฝ่ายพัมนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตคลองเตย
รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
URL ข้อมูลเพิ่มเติม http://one.bangkok.go.th/bma5.2/view.php?tn=dkt_5ee749ee29aa2
ภาษาที่ใช้
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
  ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  เป็นรายการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ภายในประเทศไทยซึ่งสามารถค้นหาได้ตามภูมิภาค จังหวัด หรือตามชื่อสถานที่แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ โดยมีการบอกรายละเอียด เวลาทำการ...
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
  json pdf url
  ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตการปกครอง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 เมษายน 2567  
  csv
  ข้อมูลประเภทแหล่งท่องเที่ยวในวนอุทยาน
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 ตุลาคม 2566  
  url