รายชื่อศาสนสถาน (มัสยิด) ในศาสนาอิสลาม - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
รายชื่อศาสนสถาน (มัสยิด) ในศาสนาอิสลาม
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมการศาสนา
facebook   twiter

สถิติจำนวนศาสนสถาน (มัสยิด) ในศาสนาอิสลาม (กองศาสนูปถัมภ์)

รายงานข้อมูลพื้นฐานด้านศาสนาอิสลาม ในประเทศไทย รวบรวมข้อมูลจาก องค์การทางศาสนาอิสลามในประเทศไทย ที่อยู่ในความดูแลของกรมการศาสนา กำกับดูแลโดย กองศาสนูปถัมภ์ ได้แก่ 1) สำนักจุฬาราชมนตรี

เพื่อนำข้อมูลมาทำกิจกรรม/โครงการด้านศาสนิกสัมพันธ์ และกิจกรรมทางศาสนา

Data source cannot be displayed.
รายชื่อศาสนสถาน (มัสยิด) ในศาสนาอิสลาม
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล abd7a6de-ddb7-4f81-a64f-092f98b58c20
คำสำคัญ จำนวนมัสยิด มัสยิด ศาสนาอิสลาม จำนวนศาสนสถาน จำนวนศาสนิกชน มัสยิด ศาสนสถาน ศาสนา
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 7 กรกฎาคม 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 7 มิถุนายน 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ กองศาสนูปถัมภ์
อีเมลผู้ติดต่อ catalog@dra.mail.go.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา แบบรายงานข้อมูลศาสนสถาน องค์การทางศาสนา กองศาสนูปถัมภ์
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://e-service.dra.go.th/
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2022-01-10
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไม่มี
สถิติทางการ ไม่ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
จำนวนพุทธศาสนิกชนอายุ 13 ปีขึ้นไป
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv json
จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-24 ปี ตามการเคยมีเพศสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv json
ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-24 ปี ตามการเคยมีเพศสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv json