สถิติการให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สถิติการให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมการกงสุล
facebook   twiter

สถิติการให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางทุกประเภท จำแนกรายสำนักงานหนังสือเดินทาง

Data source cannot be displayed.
สถิติการให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล bea28775-e8a3-4470-acb6-823e92a3c3a3
กลุ่มชุดข้อมูล สถิติทางการ
คำสำคัญ Official Statistics Passport e-Passport สถิติทางการ หนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 28 มิถุนายน 2564
วันที่ปรับปรุง metadata 22 กันยายน 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาระบบหนังสือเดินทาง
อีเมลผู้ติดต่อ passportdiv.05@gmail.com
วัตถุประสงค์
 • เพื่อการให้บริการประชาชน
 • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ โลก
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
  ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  ขอรับเบี้ย
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มิถุนายน 2567  
  doc
  คำร้องขอใช้ถัง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มิถุนายน 2567  
  doc
  สถิติข้อมูลทางการทะเบียนราษฎร ของเทศบาลตำบลโพนพิสัย
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 มิถุนายน 2567  
  api