ข้อมูลของเล่นพื้นบ้านของไทย - Open Government Data of Thailand

ข้อมูลของเล่นพื้นบ้านของไทย

องค์กร : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) ได้จัดทำฐานข้อมูลของเล่นพื้นบ้านของไทยในอดีตมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 โดยนำข้อมูลจากหนังสือสารานุกรมของเล่นพื้นบ้านของไทยในอดีต มาใช้เป็นฐานข้อมูลฯ เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซท์ของศูนย์ฯ แต่ปัจจุบันฐานข้อมูลนี้ขาดผู้ดูแล และไม่มีการนำข้อมูลใหม่ เข้าสู่ฐานข้อมูล อย่างไรก็ดี ท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมดิจิทัลนี้ จะพบกับ "ของเล่น" ที่เด็กๆ ในยุคดิจิทัลนี้เล่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเกมกด เกมคอมพิวเตอร์ เกมออนไลน์ เกมจากโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต ซึ่งของเล่นเหล่านี้แทบจะไม่มีสิ่งใดเลยที่เราจะเรียกได้ว่าเป็น "ของเล่น" จริงๆ เพราะเกมต่างๆ ที่เด็กๆ ยุคนี้เล่นกันนั้นมันเป็นเพียงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำลองเหตุการณ์ หรือตัวละครที่สมมติขึ้นมาทั้งสิ้น เรียกได้ว่าไม่มีสิ่งใดที่เด็กๆ เล่นแล้วจะ "จับต้องได้" ซึ่งต่างจากของเล่นในอดีตที่มีลักษณะทางกายภาพเป็น "ของ" ที่ใช้ "เล่น" จริงๆ สามารถ "จับต้อง" ได้ เล่นได้อย่างสนุกสนาน และเสริมสร้างจินตนาการในการเล่นได้อย่างไม่มีขีดจำกัด แต่นับวันของเล่นพื้นบ้านของไทยเหล่านี้จะเลือนหายและถูกลืมไปจากสังคมไทยตามยุคสมัย ดังนั้นฐานข้อมูลของเล่นพื้นบ้านของไทยในอดีต จึงมีความน่าสนใจอย่างยิ่งที่จะนำมาปรับปรุง และพัฒนาต่อเพื่อให้เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการได้ ทั้งผู้ที่สนใจในด้านวิชาการ หรือผู้ที่หลงใหลของเล่นพื้นบ้าน ตลอดจนเด็กๆ ซึ่งเกิดมาในยุคดิจิทัลนี้

ข้อมูลทรัพยากร : ${cur_meta.name}

ดาวน์โหลด ไปสู่ทรัพยากร
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog ${cur_meta.last_modified}
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog ${cur_meta.created}
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล ${cur_meta.mimetype}
รหัสทรัพยากรข้อมูล ${cur_meta.id}
รายละเอียด ${cur_meta.ori.description}
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition}
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ${cur_meta.ori.resource_data_collect}
${cur_meta.ori.resource_data_collect_other}
วันที่เริ่มต้นสร้าง ${cur_meta.ori.resource_created_date}
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date}
Data source cannot be displayed.
ข้อมูลทั้งหมด ${cur_meta.data.total.toLocaleString()} 0 รายการ
 100 500 1,000 รายการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสชุดข้อมูล f9574c29-3aea-4fba-9089-a63dc241e616
กลุ่มชุดข้อมูล ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
แท็ค
ของเล่น พื้นบ้าน ภูมิปัญญา เด็ก
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 14 ธันวาคม 2563
วันที่ปรับปรุง metadata 17 มีนาคม 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ ผู้ดูแลระบบ
อีเมลสำหรับติดต่อ webmaster@sac.or.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง

ตัวอย่างการใช้ข้อมูล

ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

VirtualExhibition

นิทรรศการเสมือนจริงที่จัดแสดงในหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 กรกฎาคม 2567
รายงานการใช้แบบคัดกรองเบื้องต้นการค้ามนุษย์ (แบบ รบ.1)

จำนวนลูกจ้างที่ผ่านการคัดกรองด้วย แบบ รบ.1

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 กรกฎาคม 2567
.. URL