ข้อมูลการทำนายการกระทำผิดซ้ำเมื่อพ้นโทษระยะติดตามพฤติกรรม 1 ปี - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลการทำนายการกระทำผิดซ้ำเมื่อพ้นโทษระยะติดตามพฤติกรรม 1 ปี
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
facebook   twiter

ข้อมูลการทำนายการกระทำผิดซ้ำเมื่อพ้นโทษระยะติดตามพฤติกรรม 1 ปี

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลการทำนายการกระทำผิดซ้ำเมื่อพ้นโทษระยะติดตามพฤติกรรม 1 ปี
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 44b8f7f0-2c5e-4615-9818-750e5e67ca24
คำสำคัญ กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์ ความเสี่ยงที่จะกระทำผิดซ้ำ ทำนายการกระทำผิดซ้ำ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 12 กันยายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 12 กันยายน 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
อีเมลผู้ติดต่อ mojbigdata@gmail.com
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา MOJ Data Lake
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2023-08-08
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2023-09-05
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรายการปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำนายการกระทำผิดซ้ำกรมคุมประพฤติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
csv xlsx
ข้อมูลการทำนายการกระทำผิดซ้ำเมื่อแรกรับระยะติดตามพฤติกรรม 3 ปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
csv xlsx url
ข้อมูลรายการปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำนายการกระทำผิดซ้ำกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
csv xlsx