สาเหตุที่สถานศึกษาเลือกซื้อหนังสือเรียน ของ สสวท. และสำนักพิมพ์อื่น ๆ - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สาเหตุที่สถานศึกษาเลือกซื้อหนังสือเรียน ของ สสวท. และสำนักพิมพ์อื่น ๆ
คะแนนความนิยม
องค์กร : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
facebook   twiter
 1. สรุปสาเหตุหรือปัจจัยที่สถานศึกษาเลือกใช้หนังสือเรียนของสำนักพิมพ์อื่น
 2. สรุปสาเหตุหรือปัจจัยที่สถานศึกษาเลือกใช้หนังสือเรียนของ สสวท.
Data source cannot be displayed.
สาเหตุที่สถานศึกษาเลือกซื้อหนังสือเรียน ของ สสวท. และสำนักพิมพ์อื่น ๆ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล ed74d887-5037-4230-9937-2d84b84d189c
คำสำคัญ จำนวน ปัจจัย ร้อยละ สถานศึกษา สสวท. สาเหตุ. สำนักพิมพ์ หนังสือเรียน เลือกใช้ เหตุผล
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 29 มีนาคม 2567
วันที่ปรับปรุง metadata 29 มีนาคม 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ ฝ่ายบริการและบริหารทรัพย์สิน
อีเมลผู้ติดต่อ OfficeofAcademicServiceandAssetManagement@ipst.ac.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ฝ่ายบริการและบริหารทรัพย์สิน
รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้
  การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
   ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
   สถานศึกษาที่จัดการศึกษา พร้อมจัดส่งข้อมูลเข้าสู่ฐานกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ทุก ๆ ปีการศึกษา
   วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 มิถุนายน 2567  
   api xls
   จำนวนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่เพิ่มขึ้นแต่ละวัน
   วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
   รายงานผลการติดตามแผนงานของหน่วยงานภาครัฐ
   วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 11 มิถุนายน 2567  
   api