การปลูกฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
การปลูกฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
facebook   twiter

ข้อมูลแปลงปลูกป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Data source cannot be displayed.
การปลูกฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล c7e6b484-8217-42a2-9299-301db7b133d3
คำสำคัญ สวนป่า หน่วยจัดการต้นน้ำ แปลงปลูกป่า โครงการปลูกป่า โครงการพระราชดำริ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 4 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 15 พฤษภาคม 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลหลากหลายประเภท
ชื่อผู้ติดต่อ ส่วนฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์
อีเมลผู้ติดต่อ reforestdnp@gmail.com
วัตถุประสงค์
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • อื่นๆ
สอดคล้องตามภารกิจ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อนุรักษ์ คุ้มครองและ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และบริหาร จัดการทรัพยากรป่าไม้โดย การมีส่วนร่วมบนพื้นฐานเทคโนโลยี ที่เหมาะสม
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา กิจกรรมรวบรวมฐานข้อมูลแปลงปลูกป่ากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • HTML
  • Shapefile
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าตาม พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นการขึ้นทะเบียนด้วยความสมัครใจ ซึ่งจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ในการทำไม้ที่ปลูก เช่น การตัดโค่น...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx
จำนวนเนื้อที่ของเกษตรการีท่ได้ขึ้นทะเบียนสวนป่าออนไลนืในแต่ละพื้นที่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx
จำนวนต้นไม้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสวนป่าในแต่ละพื้นที่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx