ข้อมูลรายการทรัพยากรชีวภาพพืช - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลรายการทรัพยากรชีวภาพพืช
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ, ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์, thaibiodiversity

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลรายการทรัพยากรชีวภาพพืช
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 46efc8a1-2c23-41f4-8d0b-ed10da52323c
คำสำคัญ Biodiversity thaibiodiversity ความหลากหลายทางชีวภาพ บัญชีรายการ บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 15 พฤษภาคม 2567
วันที่ปรับปรุง metadata 15 พฤษภาคม 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักพัฒนาและจัดการองค์ความรู้ ฝ่ายจัดการองค์ความรู้
อีเมลผู้ติดต่อ pijittra@bedo.or.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ตามเวลาจริง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
แหล่งที่มา สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน), ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์ (www.thaibiodiversity.org)
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • JSON
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ผู้ใช้งานทั่วไปและสมาชิกระบบ สามารถเข้าถึงได้
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
URL ข้อมูลเพิ่มเติม http://doc.thaibiodiversity.org:12001/doc/thaibiodiversity/api_bio_type.html
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลแหล่งฟื้นฟูอาหาร ความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนและพืชท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อมูลแหล่งผลิตอาหารและพืชเศรษฐกิจพื้นฐานของชุมชน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
ชนิดพันธุ์แมลงที่สำรวจพบในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx csv
ชนิดพันธุ์สัตว์ที่สำรวจพบในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx csv