ปริมาณเที่ยวบินภายใน Bangkok FIR ปีงบประมาณ 2564 (สะสม ณ เดือน ตุลาคม 2563) - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |