ปริมาณเที่ยวบินภายใน Bangkok FIR ปีงบประมาณ 2564 (สะสม ณ เดือนเมษายน 2564) - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |