จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กิโลเมตร ตามการเดินทาง - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    

ไม่มีกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูลนี้