ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลโรคระบาดสัตว์ในประเทศไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมปศุสัตว์
facebook   twiter

ข้อมูลการเกิดโรคระบาดสัตว์ในประเทศไทย ได้แก่ ข้อมูลการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจากฐานข้อมูล เพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thairabies net) ระบบสารสนเพื่อการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก และระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ (e-smart surveillanace) ระบบทั้งหมดจัดทำขึ้นเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ในการรายงานโรค และวิเคราะห์ วางแผนการควบคุมโรคระบาด ตลอดสนับสนุนการติดตามสถานการณ์ นำเสนอเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลโรคระบาดสัตว์ในประเทศไทย
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 98ddafea-6912-4434-be49-3cddc6bdf3b3
กลุ่มชุดข้อมูล เกษตรกรรม
คำสำคัญ สถานการณ์ โรคพิษสุนัขบ้า โรคระบาดสัตว์ โรคไข้หวัดนก
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 กันยายน 2559
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ นางสาวอรปวีณ์ สะการะเสรนี (026534412)
อีเมลผู้ติดต่อ dwarroom@dld.go.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง