ข้อมูลศาสนสถาน โครงการพลังบวร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลศาสนสถาน โครงการพลังบวร
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมการศาสนา
facebook   twiter

กรมการศาสนา ร่วมกับภาคคณะสงฆ์ องค์การศาสนา และภาคีเครือข่าย จัดทำโครงการพลังบวร : ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย โดยมีเป้าหมายสร้างเด็กและเยาวชนของชาติให้มีภูมิคุ้มกันเป็นคนดีมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ครอบครัวอบอุ่น ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลง และส่งเสริมให้ศาสนสถานเปิดพื้นที่เป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่ศาสนา/ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อร่วมพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความสงบสุขร่มเย็น

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลศาสนสถาน โครงการพลังบวร
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล b0a42db3-e36a-41fb-a3b9-edafacb48c4d
คำสำคัญ ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย วัด ศาสนสถาน โครงการพลังบวร
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 7 กรกฎาคม 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 7 พฤษภาคม 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มส่งเสริมวิชาการด้านคุณธรรมจริยธรรม
อีเมลผู้ติดต่อ catalog@dra.mail.go.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อื่นๆ
จังหวัด, อำเภอ
แหล่งที่มา แบบสำรวจและรายงานผล
รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://e-service.dra.go.th/
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2021-10-01
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2023-01-01
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับศิลปะ วัฒนธรรมและบันเทิง ,งานเทศกาลต่างๆ เพื่อช่วยสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
csv xlsx
จำนวนศาสนสถาน ในศาสนาอิสลาม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 พฤษภาคม 2567  
csv xlsx
ข้อมูลด้านศาสนาคริสต์ ในประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 พฤษภาคม 2567  
csv xls