สถิติผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 (รายปี รายเดือน) (แยกรายคดีสินค้า) - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สถิติผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 (รายปี รายเดือน) (แยกรายคดีสินค้า)
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
facebook   twiter

สถิติผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 (รายปี รายเดือน) (แยกรายคดีสินค้า)

Data source cannot be displayed.
สถิติผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 (รายปี รายเดือน) (แยกรายคดีสินค้า)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 045f2f95-53ea-497d-8e50-a9934c7a817d
คำสำคัญ คดีสินค้า ผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 30 สิงหาคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 9 มีนาคม 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ ฝ่ายสารสนเทศและบริการ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมลผู้ติดต่อ narucha@excise.go.th
วัตถุประสงค์
 • เพื่อการให้บริการประชาชน
 • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา ระบบงานผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 กรมสรรพสามิต
รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.excise.go.th/region3/home/index.htm
ภาษาที่ใช้
  ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2565
  ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2565
  การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) รายการ
   หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
   สถิติทางการ ไม่ใช่
   ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
   ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
   สถิติผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 (รายปี รายเดือน) (แยกรายพื้นที่)
   วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มีนาคม 2566  
   csv
   สถิติผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 (รายปี รายเดือน) (แยกรายสินค้า)
   วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มีนาคม 2566  
   csv
   สถิติผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 (รายปี รายเดือน) (แยกรายพื้นที่)
   วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มีนาคม 2566  
   csv