การนำเข้าปุ๋ยเคมี รายสูตร กวก. - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
การนำเข้าปุ๋ยเคมี รายสูตร กวก.
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานจังหวัดระยอง
facebook   twiter

การนำเข้าปุ๋ยเคมี รายสูตร

Data source cannot be displayed.
การนำเข้าปุ๋ยเคมี รายสูตร กวก.
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 30198717-b1ee-4d8a-b824-f370488a797a
คำสำคัญ ปุ๋ยเคมี สูตรปุ๋ย
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 4 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 4 มิถุนายน 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
อีเมลผู้ติดต่อ nabc@gmail.com
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล
 • XLS
 • อื่นๆ
อื่นๆ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต cc-by
ภาษาที่ใช้
  วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2021-05-24
  ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2020
  ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2021
  การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
   ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
   ชุดข้อมูลนี้ เป็นชุดข้อมูลที่ได้จากการสำรวจข้อมูลบนเว็บไซต์ Shopee และ Lazada ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลสินค้าประเภท มะพร้าว, ปุ๋ยเคมี, สารปรับปรุงดิน และ...
   วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
   csv
   การนำเข้าปุ๋ยเคมี รายประเทศ
   วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
   xlsx api
   การนำเข้าปุ๋ยเคมี รายสูตร
   วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
   xlsx api