ขนาดตัวอักษร |    
ชุดข้อมูลจังหวัดจดทะเบียน รายไตรมาส ของประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
facebook   twiter

ข้อมูลจังหวัดจดทะเบียน รายไตรมาส ของประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ

Data source cannot be displayed.
ชุดข้อมูลจังหวัดจดทะเบียน รายไตรมาส ของประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล b9308fb6-8950-4c3a-a4d9-4838290903bc
กลุ่มชุดข้อมูล อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
คำสำคัญ การประกันภัย ข้อมูลด้านการคลังสาธารณะ จังหวัดที่จดทะเบียน จำนวนรถยนต์ บริษัทประกัน ประกันภัย ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 9 มิถุนายน 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 9 มิถุนายน 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มกลยุทธ์และบริหารข้อมูลด้านการประกันภัย
อีเมลผู้ติดต่อ oic1092@oic.or.th
วัตถุประสงค์ อื่นๆ
ยุทธศาสตร์ด้านการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
แหล่งที่มา บริษัทประกันภัย
รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ อังกฤษ
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
  ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  ไม่แสดง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
  ไม่แสดง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
  ไม่แสดง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565