ข่าววัคซีน pfizer - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ข่าววัคซีน pfizer
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมประชาสัมพันธ์
facebook   twiter

ข่าวเกี่ยวกับวัคซีนไฟเซอร์

Data source cannot be displayed.
ข่าววัคซีน pfizer
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล e771b1f0-a737-4bad-b406-caa3afcb5fab
กลุ่มชุดข้อมูล สาธารณสุข
คำสำคัญ pfizer ข่าววัคซีนโควิด ไฟเซอร์
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 22 ธันวาคม 2564
วันที่ปรับปรุง metadata 22 ธันวาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
อีเมลผู้ติดต่อ nnt.thainews@gmail.com
วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • อื่นๆ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
แหล่งที่มา กรมประชาสัมพันธ์
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง