ขนาดตัวอักษร |    
คู่มือมาตรฐานการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมสุขภาพจิต
facebook   twiter

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ได้พัฒนามาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

Data source cannot be displayed.
คู่มือมาตรฐานการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 86a33f09-b7ab-4a49-9b5a-cef3693a1fe1
คำสำคัญ คู่มือ มาตรฐาน รพ.สต.
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 25 กรกฎาคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 25 กรกฎาคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ วิชาการ
อีเมลผู้ติดต่อ mentalhealthcenter2@gmail.com
วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ การให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ (คู่มือการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กันยายน 2565  
url
รายชื่อโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรอง HA และ A-HA (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2565)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กันยายน 2565  
csv pdf
รายชื่อเครือข่ายบริการสุขภาพที่ผ่านการรับรอง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2565)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กันยายน 2565  
csv