ข้อมูลเผยแพร่ - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลเผยแพร่
คะแนนความนิยม
องค์กร : เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
facebook   twiter

ข้อมูลเผยแพร่สาธารณะเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลเผยแพร่
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 605956a7-e691-4faf-a3b4-12fdb2a16be8
กลุ่มชุดข้อมูล งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
คำสำคัญ ข้อมูลเผยแพร่
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 12 พฤษภาคม 2564
วันที่ปรับปรุง metadata 6 มิถุนายน 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กรรญดา ณิชกุลโรชา
อีเมลผู้ติดต่อ Kanyada.nit@gmail.com
วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ตามเวลาจริง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ เทศบาล/อบต.
แหล่งที่มา สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบงาน
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
งบแสดงฐานะทางการเงิน พ.ศ . 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มิถุนายน 2566  
pdf
งบแสดงฐานะทางการเงิน พ.ศ 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มิถุนายน 2566  
api