ขนาดตัวอักษร |    
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการหม่อนไหม
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมหม่อนไหม
facebook   twiter

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการหม่อนไหม

Data source cannot be displayed.
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการหม่อนไหม
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล a76bd37b-f116-4cd1-a505-bfbe48c60820
คำสำคัญ กรมหม่อนไหม ประชุมวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม หม่อนไหม
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 25 กรกฎาคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 25 กรกฎาคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม
อีเมลผู้ติดต่อ osrd_silk@qsds.go.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา สำนักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม กรมหม่อนไหม
รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
ภาษาที่ใช้
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
  ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  ฐานข้อมูลสารานุกรมคำศัพท์หม่อนไหม ประกอบด้วย 4 หมวด ได้แก่ หม่อน , กระบวนการเตรียมเส้นไหมและการทอผ้าไหม , ผ้าไหมเอกลักษณ์ในท้องถิ่นต่าง ๆ และ วัสดุย้อมสีธรรมชาติ
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2565  
  csv
  ข้อมูลบริษัทร้านรังไหม เส้นไหม ผ้าไหม และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหม่อนไหม และผ้าไหม
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2565  
  xlsx csv
  ร้านค้าที่ได้รับการรับรองโดยกรมหม่อนไหม ว่าจำหน่ายสินค้าผ้าไหมที่ได้รับมาตราฐาน
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2565  
  xls