ขนาดตัวอักษร |    
S13.7.2 ข้อมูลหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยา
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
facebook   twiter

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยา สำหรับนักเรียนอุตุนิยมวิทยา

Data source cannot be displayed.
S13.7.2 ข้อมูลหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยา
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล e1610ac8-963c-47fd-99ab-6aff316edec3
คำสำคัญ ประกาศนียบัตร หลักสูตร อุตุนิยมวิทยาชั้นต้น
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 21 มิถุนายน 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 21 มิถุนายน 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลหลากหลายประเภท
ชื่อผู้ติดต่อ บุญเกตุ นุชประมูล, วนิดา ทุมมัย
อีเมลผู้ติดต่อ institute@metnet.tmd.go.th
วัตถุประสงค์ อื่นๆ
ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยา
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อื่นๆ
แหล่งที่มา กรมอุตุนิยมวิทยา
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
ข้อมูลหลักสูตร
URL ข้อมูลเพิ่มเติม http://intranet.tmd.go.th/intranet/tmdinstitute/inst_documents.php?Group=11&Type=111
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2020-10-01
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2021-06-18
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลหลักสูตร/กิจกรรมในการเรียนรู้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ซึ่งมีรูปแบบการเรียนในภาคบรรยายและชมฐานเรียนรู้ ภาคปฏิบัติ ศึกษาดูงาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2565  
csv
รายชื่อหลักสูตรฝึกอบรมด้านการค้าระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบการที่ยังไม่เคยส่งออก ฝึกอบรมก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
json
ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรอบรมที่ทางสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) เป็นผู้จัดทำ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xlsx csv