ขนาดตัวอักษร |    
S13.8.2 ข้อมูลรายงานการรับนักศึกษาฝึกงานประจำปี
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
facebook   twiter

สรุปข้อมูลในการรับนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆของกรมอุตุนิยมวิทยาประจำปี

Data source cannot be displayed.
S13.8.2 ข้อมูลรายงานการรับนักศึกษาฝึกงานประจำปี
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล c262fc35-caee-4d33-829a-540fef86a63d
คำสำคัญ นักศึกษา ฝึกงาน รายงาน
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 21 มิถุนายน 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 21 มิถุนายน 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
รายงาน
ชื่อผู้ติดต่อ วนิดา ทุมมัย
อีเมลผู้ติดต่อ institute@metnet.tmd.go.th
วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เพื่อรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลและรายงานผู้บริหารทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อื่นๆ
แหล่งที่มา กรมอุตุนิยมวิทยา
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ สถาบันการศึกษา
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
ข้อมูลรายงาน
URL ข้อมูลเพิ่มเติม http://intranet.tmd.go.th/intranet/tmdinstitute/inst_documents.php?Group=11&Type=111
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2020-10-01
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2021-06-18
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
04_0202 ข้อมูลผลประเมินการรับรู้และความเชื่อมั่นต่อมาตรฐาน HA และตราสัญลักษณ์ HA ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กันยายน 2565  
pdf
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2565  
xml
รายงานการปฎบัติการฝนหลวง (กส.9) เดือนมีนาคม 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2565  
xlsx