สถิติจำนวนรถว่าด้วยกฎหมายการขนส่งทางบก - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สถิติจำนวนรถว่าด้วยกฎหมายการขนส่งทางบก
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานจังหวัดชลบุรี
facebook   twiter

สถิติรถขนส่งทางบกในจังหวัดชลบุรีทั้งหมด

Data source cannot be displayed.
สถิติจำนวนรถว่าด้วยกฎหมายการขนส่งทางบก
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 71737ecc-6bb7-4130-b4dd-9a99422d39d5
คำสำคัญ จำนวนรถขนส่ง รถขนส่ง สถิติจำนวนรถ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 4 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 12 มิถุนายน 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มวิชาการขนส่ง
อีเมลผู้ติดต่อ chonburi@dlt.mail.go.th
วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
แหล่งที่มา ระบบ MDM ของกรมการขนส่งทางบก
รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2023-05-25
วันที่เผยแพร่ชุดข้อมูล 2023-05-25
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2566
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2566
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไม่มี
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สถิติจำนวนรถจดทะเบียนสะสม ณ วันที่ 31 มกราคม 2559 หมายถึง  จำนวนรถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  ที่มีอยู่ทั้งสิ้น ณ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 มิถุนายน 2567  
csv xls
ข้อมูลเลขที่ใบอนุญาตถังขนส่งก๊าซธรรมชาติอัดและถังขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลว ณ เดือนมิถุนายน 2566 ที่ประกอบไปด้วย เลขที่ใบอนุญาต วันที่ออกใบอนุญาต และวันที่ใบอนุญาตสิ้นสุด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
.xlsx csv pdf
ข้อมูลดังกล่าว จัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนตรวจสอบการแจ้งเป็นผู้ขนส่งน้ำมันตามมาตรา 12 โดยแสดงเลขที่ใใบรับแจ้ง,ชื่อผู้ขนส่งน้ำมัน และที่ตั้งสำนักงานใหญ่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls