ขนาดตัวอักษร |    
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลหนองผือ
คะแนนความนิยม
องค์กร : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook   twiter

น้ำตกตาดทองตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่6บ้านโพนวิสัยมีเนื้อที่ประมาณ 88,075 ไร่อยู่บนเทือกเขาภูพาน เป็นน้้าตกที่สวยงาม มีปริมาณน้้ามากเกือบตลอดปี เพราะจะทอดตัวลงมาหลายชั้นทิ้งตัวลงมาเป็นแอ่งน้้ากว้าง มีความสูงประมาณ 15 เมตร ในฤดูฝนจะเป็นช่วงที่น้้าตกสวยงามมาก เพราะมีปริมาณน้้ามากและสายน้้าจะไหลพลิ้วไม่ขาดสาย พื้นที่โดยรอบจะเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ ร่มรื่น มีพันธุ์ไม้ดอก ไม้ป่า ที่แปลกตาและสวยงามให้ชมอยู่ทั่วไป

Data source cannot be displayed.
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลหนองผือ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 8e745343-724a-4565-8b1d-f335f9c06574
กลุ่มชุดข้อมูล ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
คำสำคัญ การท่องเที่ยว
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 2 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
อีเมลผู้ติดต่อ nongphuekw45@gmail.com
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ เทศบาล/อบต.
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อข้อมูลโครงการวิจัย สกว.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx
ข้อมูลสถิติด้านการท่องเที่ยว,ข้อมูลสถิติให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว,แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ 64,สรุปสถิติให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 2559 - 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf
รายชื่อที่พักโฮมสเตย์จังหวัดยโสธร ระหว่างปี 2560-2563 ตามที่ได้รับผ่านการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยเรียบร้อยแล้ว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
api