กรุงเทพมหานคร - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
กรุงเทพมหานคร
พบ 108 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนและไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนในพื้นที่เขตจตุจักร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
csv pdf
สถิติการแจ้งเกิด-การแจ้งตาย รายเดือนในพื้นที่เขตจตุจักร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
csv pdf
ข้อมูลโครงการ ปริมาณผู้โดยสาย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
pdf
จุดฝืดคือจุดที่มีการชะลอตัว มีจุดตัด มีการจอดรอ มีการหยุด จะเป็นจุดที่ก่อให้เกิดแรงเสียดทาน (Friction) เล็ก ๆ ที่ส่งผลให้การจราจรในภาพรวมติดจัดได้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
pdf xls
สถิติการจดทะเบียนพาณิชย์รายเดือนของสำนักงานเขตจตุจักร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
csv pdf
ข้อมูลกองทุนแม่ของแผ่นดินของสำนักงานเขตจตุจักร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
csv pdf
ข้อมูลปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกนำกลับไปใช้ประโยชน์ของสำนักงานเขตจตุจักร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
csv pdf
จำนวนครัวเรือนที่มีการรุกล้ำริมคลองในพื้นที่เขตจตุจักร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
csv pdf
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เขตจตุจักร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
csv pdf
ข้อมูลโครงการ ปริมาณการเก็บขนและกำจัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
pdf
ข้อมูลโครงการ ปริมาณผู้ใช้บริการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
pdf
ข้อมูลทางคนเดินข้าม (ม้าลาย) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 เขต
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
pdf csv
ข้อมูลโครงการ ปริมาณการกำจัด ผลการดำเนินการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
pdf
ข้อมูลโครงการ ปริมาณผู้โดยสาย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
pdf
ข้อมูลโครงการ ปริมาณผู้โดยสาร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
pdf
สถิติการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานเขตจตุจักร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
csv pdf
ข้อมูลสถานที่จำหน่ายอาหารที่ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของในพื้นที่เขตจตุจักร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
csv pdf
ข้อมูลโครงการ ปริมาณผู้โดยสาร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
pdf
สถิติการจัดเก็บรายได้ทุกประเภทของสำนักงานเขตจตุจักร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
csv pdf
การจัดการ Risk Map จุดเสี่ยง 100 คลัสเตอร์ แหล่งที่มา จาก ThaiRsc / iTIC มีพิกัดแผนที่บริเวณการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวนผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 8 กุมภาพันธ์ 2566  
pdf xlsx