กรุงเทพมหานคร - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
กรุงเทพมหานคร
พบ 10 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลคลองในพื้นที่เขตบางบอน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
csv
ข้อมูลแหล่งน้ำ (เขตบางพลัด)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
csv
ข้อมูลคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
csv
ขุดลอกคลอง ปี 62-64
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 พฤศจิกายน 2565  
xlsx
data_canal 5 views
ข้อมูลแหล่งน้ำ ในพื้นที่เขตลาดกระบัง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ตุลาคม 2565  
ข้อมูลแหล่งน้ำในพื้นที่เขตการปกครอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มิถุนายน 2565  
csv
ข้อมูลแหล่งน้ำในพื้นที่เขตจตุจักร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มิถุนายน 2565  
csv
ข้อมูลคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
csv docx
ท่าเทียบเรือคลองภาษีเจริญ ท่าเทียบเรือคลองภาษีเจริญ เป็นนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ บริพัตร) ปี พ.ศ .2556...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ (เรือหางยาว)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
shp xml json pdf