กรุงเทพมหานคร - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
กรุงเทพมหานคร
ส่วนกลาง
พบ 12 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
subdistrict 461 views
ข้อมูลจำนวนพื้นที่ ประชากรชาย-หญิง หลังคาเรือนตามเขตการปกครอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 เมษายน 2567  
csv
ข้อมูลจำนวนพื้นที่ ประชากรชาย-หญิง หลังคาเรือนตามเขตการปกครองเดือนกรกฎาคม 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กันยายน 2566  
csv
ข้อมูลประชากรสำนักงานเขตลาดกระบัง แยกชาย-หญิง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กันยายน 2566  
csv
จำนวนประชากร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กันยายน 2566  
csv
จำนวนประชากร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กันยายน 2566  
csv
ข้อมูลจำนวนพื้นที่ ประชากรชาย-หญิง หลังคาเรือนตามเขตการปกครอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
Subdist 308 views
จัดเก็บข้อมูลจำนวนประชากรและที่อยู่อาศัยในพื้นที่เขตมีนบุรี โดยแยกรายแขวง แยกเพศชาย-หญิง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
ข้อมูลจำนวนพื้นที่ ประชากรชาย-หญิง หลังคาเรือน เขตสาทร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
จำนวนชุมชน ประชากร ครอบครัว และหลังคาเรือนของชุมชน ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xlsx
ข้อมูลจำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2555 จำแนกตามอายุและเขต
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
csv docx
ข้อมูลจำนวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
csv docx
ข้อมูลจำนวนประชากรย้ายเข้า – ย้ายออกในกรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
csv docx