กรุงเทพมหานคร - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
กรุงเทพมหานคร
ส่วนกลาง
พบ 11 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลถนนในพื้นที่เขต
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 เมษายน 2567  
csv
จุดฝืดคือจุดที่มีการชะลอตัว มีจุดตัด มีการจอดรอ มีการหยุด จะเป็นจุดที่ก่อให้เกิดแรงเสียดทาน (Friction) เล็ก ๆ ที่ส่งผลให้การจราจรในภาพรวมติดจัดได้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 มกราคม 2567  
pdf xlsx
data_road 327 views
ข้อมูลถนนและซอย ในพื้นที่เขตลาดกระบัง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กันยายน 2566  
csv
ข้อมูลถนนในพื้นที่เขตพระนคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กันยายน 2566  
csv
ข้อมูลถนนในพื้นที่เขตสาทร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
ฐานสข้อมูลถนน ตรอก ซอยฯ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
json
ข้อมูลถนน ตรอก ซอย ความยาว ความกว้างถนน และหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
ข้อมูลถนนในพื้นที่เขตการปกครอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv
ข้อมูลถนน บางพลัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv
ข้อมูลถนน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv
ข้อมูลถนน บางพลัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv