กรุงเทพมหานคร - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
กรุงเทพมหานคร
พบ 11 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
xls
ข้อมูลการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ จำแนกตามเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
csv
ข้อมูลการจัดเก็บภาษีป้าย จำแนกตามเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
csv
รายได้ค่าธรรมเนียมการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและการเก็บขนมูลฝอย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
csv
ข้อมูลการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำแนกตามเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
csv
สถานที่ท่องเที่ยวย่านถนนเยาวราช เวลาเปิด-ปิด สถานให้บริการ พิกัด ให้ Google-Map นำทาง จุดโดดเด่น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2566  
csv
โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริตั้งขึ้นเพื่อสนองตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมฉลองการรองราชย์ครบ 60 พรรษา...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มิถุนายน 2565  
application/gml+xml zip kml
แหล่งท่องเที่ยว, ท่องเที่ยว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มิถุนายน 2565  
csv
OTOP, SME, ผลิตภัณฑ์ชุมชน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มิถุนายน 2565  
csv
รายงานด้านเศรษฐกิจ  ปี 2554 - 2557
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xls xlsx
รายงานด้านเศรษฐกิจ  ปี 2550 - 2553
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xls xlsx