สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 16 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ, ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์, thaibiodiversity
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ, ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์, thaibiodiversity
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
json
บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ, ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์, thaibiodiversity
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
json
ข้อมูลพืชสมุนไพร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 มีนาคม 2567  
xlsx
ฟ้าใส แกลอรี่ ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากทรัพยากรชีวภาพ ดำเนินการโดย BEDO เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 สิงหาคม 2566  
url
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. มีภารกิจการดำเนินงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสำนักงานฯ ตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมที่ได้เผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 สิงหาคม 2566  
url
"ฟ้าใส แกลอรี่ ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากทรัพยากรชีวภาพ ดำเนินการโดย BEDO ที่ช่วยในการสนับสนุนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลาย ทรัพยากรชีวภาพ และวิธีการผลิตให้กับชุมชน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 สิงหาคม 2566  
csv
ฟ้าใส แกลอรี่ ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากทรัพยากรชีวภาพ ดำเนินการโดย BEDO ที่ช่วยในการสนับสนุนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลาย ทรัพยากรชีวภาพ และวิธีการผลิตให้กับชุมชน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กรกฎาคม 2566  
url
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. มีภารกิจการดำเนินงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสำนักงานฯ ตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมที่ได้เผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 กรกฎาคม 2566  
url
บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ, ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์, thaibiodiversity
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
database, json
จำนวนชุดข้อมูล (บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพพืช), ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์, thaibiodiversity
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
database
บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ, ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์, thaibiodiversity
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
database, html
จำนวนชุดข้อมูล (ภูมิปัญญาท้องถิ่น), ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์, thaibiodiversity
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
database,csv
จำนวนชุดข้อมูล (บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพสัตว์), ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์, thaibiodiversity
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
database
บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ, ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์, thaibiodiversity
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
database, json
บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ, ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์, thaibiodiversity
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
database, html