คำแนะนำและแนวทางการเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ Machine Readable (Unpivoting Data) - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    

คำแนะนำและแนวทางการเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ Machine Readable (Unpivoting Data)

 

Download คู่มือการปรับปรุงชุดข้อมูลบนระบบ Open Data เพื่อใช้งานวิเคราะห์ข้อมูล (Unpivot Data)