ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับใบรับรอง มผช. มีประโยชน์อย่างไร ? สมอ. มีคำตอบ 😊 - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
facebook   twiter

ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับใบรับรอง มผช. มีประโยชน์อย่างไร ? สมอ. มีคำตอบ 😊

 

จากกรณี “เมนูอาหาร” ในงานกาลาดินเนอร์ที่จัดเสิร์ฟแก่ผู้นำเอเปค  (APEC) รังสรรค์โดยเชฟชื่อดัง   “ชุมพล  แจ้งไพร” ซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนของไทยทั้งหมดเป็นวัตถุดิบ เช่น ปลากุเลาเค็มตากใบของป้าอ้วน  จ. นราธิวาส  ที่ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 5 ดาว จากกรมการพัฒนาชุมชน และได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  การได้รับการันตีจากหน่วยงานต่างๆ ทำให้สินค้ามีคุณภาพ เป็นที่น่าเชื่อถือ และเป็นที่ต้องการของตลาดของผู้บริโภคทั้งคนไทย และชาวต่างชาติ

นอกจากชุดข้อมูลเปิดด้าน มผช. แล้ว   สมอ. ยังมีข้อมูลเปิดอื่น ๆ  ที่เป็นประโยชน์ เช่น ข้อมูล มอก., มอก.เอส, มตช. เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ และตัดสินใจ สำหรับผู้ประกอบการ นักลงทุนสามารถนำข้อมูลไปปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการ ทั้งช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า  ส่วนผู้บริโภคมีข้อมูลช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และมีความปลอดภัย

 

สนใจคลิกดาวน์โหลดเลย >> https://data.go.th/organization/thai-industrial-standards-institute